Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona danych

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych to dla mnie bardzo ważna kwestia. Twoje dane osobowe traktowane są poufnie i z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych oraz niniejszego oświadczenia.

Zgodność przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 DS-GVO (RODO), zgodnie z którym zezwala się na przetwarzenie danych niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Zakres, pobieranie i opracowanie danych osobowych

Moja strona internetowa powstała z myślą o udzielaniu informacji i w związku z tym można z niej korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, iż transmitowanie danych przez internet (np. wysyłając pocztę elektroniczną) może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Całkowita ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Twoje dane osobowe gromadzone będą tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim mi je za swoją zgodą udostępnisz. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu sporządzenia oferty, udzielenia porady i spełnienia obowiązków wiążących się z opracowaniem zlecenia i świadczeniem przeze mnie usług. W każdej chwili możesz w formie pisemnej wyrazić sprzeciw przeciwko gromadzeniu i zapisywaniu Twoich danych ze skutkiem na przyszłość.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim, względnie będą przekazywane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to swoją zgodę. Bez Twojej wyraźnej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, nawet w celach reklamowych.

Prawo do informacji, usuwania, blokowania, odwołania, zmiany lub poprawek

Masz prawo na żądanie nieodpłatnie uzyskać informację o Twoich zapisanych na moim komputerze danych osobowych. Ponadto masz względem Twoich danych osobowych także prawo do ich poprawiania, blokowania i usuwania, o ile nie jest to wbrew ustawowemu obowiązkowi przechowywania danych.

Cookies

Moja strona internetowa stosuje tzw. ciasteczka. Ciasteczka nie powodują szkód na Twoim komputerze i nie zawierają wirusów. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość stosowanych przeze mnie ciasteczek to tzw. „ciasteczka sesyjne“. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty na stronie internetowej. Inne ciasteczka są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, aż do ich usunięcia.

Można dokonać ustawień przeglądarki w ten sposób, żeby być powiadamianym o zamieszczaniu ciasteczek i pozwalać na ich zamieszczanie tylko w poszczególnych wypadkach, zablokować przyjmowanie ciasteczek w pewnych przypadkach lub całkowicie oraz uruchomić automatyczne usuwanie ciasteczek po wyłączeniu przeglądarki.

Server-Log-Files

Operator strony automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie mu przekazuje. Są to:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • zastosowany system operacyjny
  • URL strony źródłowej
  • nazwa hosta komputera łączącego się ze stroną
  • godzina żądania serwera
  • adres IP

Dane te nie są powiązywane z innymi źródłami danych, ani nie ma możliwości powiązania tych danych z konkretną osobą.

Sprzeciw na otrzymywanie e-maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażam zgody na korzystanie z udostępnionych w ramach obowiązku ich publikacji na stronie danych celem przesyłania mi nie zamówionych przeze mnie materiałów reklamowych i informacyjnych. Administrator strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia środków prawnych w przypadku nadsyłania niezamówiounych informacji o charakterze reklamowym, np. wiadomości typu spam.